Haqqında

Dostlarınızla olan əlaqəniz ilə heç maraqlandınızmı? Sənin fikrincə onlar səni yaxşı tanıyırlarmı? Nə qədər tanıyırlar?
Bu suallara cavab tapmaq üçün birdə bunu yoxla!